Luật Quang
Hỏi đáp pháp luật
Đối tác
Mẫu biên bản - Giấy tờ khác
Giấy tặng cho kỷ phần di sản thừa kế
(30/10/2009)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

GIẤY CHO TẶNG KỶ PHẦN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm 2009, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Hồ Gươm, số 48 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội:

Tôi là:
Sinh ngày:
CMND số:

Do Công an .......... cấp ngày ..........
Hộ khẩu thường trú tại:

Tôi viết giấy này để cho tặng kỷ phần thừa kế của .........., nội dung như sau:

1. Cha, mẹ tôi là:

* Cụ ông .......... sinh năm .........., mất ngày .......... Giấy chứng tử số .......... Hộ khẩu thường trú ..........
* Cụ bà .......... sinh năm .........., mất ngày .......... Giấy chứng tử số .......... Hộ khẩu thường trú ..........


Cha mẹ tôi có .......... người con là:

1.
Sinh ngày:
CMND số:

Do Công an .......... cấp ngày ..........
Hộ khẩu thường trú tại:

2.
Sinh ngày:
CMND số:

Do Công an .......... cấp ngày ..........
Hộ khẩu thường trú tại:

3.
Sinh ngày:
CMND số:

Do Công an .......... cấp ngày ..........
Hộ khẩu thường trú tại:

2. Cha, mẹ tôi có khối di sản để lại là bất động sản, cụ thể là nhà ở, đất ở tại địa chỉ: .......... theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ) số .......... hồ sơ gốc số .......... ( hoặc số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số) .......... do UBND .......... cấp ngày .......... , mang tên ..........
3. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 của Nước CHXHCN Việt Nam thì tôi là người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha, mẹ tôi: cụ ông .......... và cụ bà ..........

Bằng văn bản này tôi đồng ý cho tặng toàn bộ kỷ phần mà tôi được hưởng di sản của cha, mẹ tôi là (1/2 hoặc toàn bộ) quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở theo GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT nêu trên cho ......(em, anh, chị) tôi là:


Sinh ngày:
CMND số:

Do Công an .......... cấp ngày ..........
Hộ khẩu thường trú tại:

Kể từ ngày kí vào văn bản này, .......... có toàn quyền sở hữu, sử dụng kỷ phần mà tôi được hưởng từ cha, mẹ tôi là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở nêu trên.
Tôi ký tên/ điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng./.


Nguồn tin    http://www.congchunghoguom.vn
Các tin khác

Hỗ trợ trực tuyến
Văn bản pháp luật
Thống kê truy cập
Số người truy cập: 0
Số người online: 4
Thiết kế web bởi ACRO